Ook voor de floraliefhebbers is de polder interessant: de zonnedauw, een vleesetend plantje, en de rietorchidee komen hier veelvuldig voor. Wees er zuinig op!

Zonnedauw:

In Nederland komen op veengrond en in vochtige heiden drie soorten voor, kleine plantjes met een wortelrozet van bladen en met een of enkele onbebladerde bloemstengels, eindigend in een aarvormige bloeiwijze. De bloemkroon is wit (juni/juli-augustus). Het meest algemeen is de ronde zonnedauw (D.rotundifolia), met langgesteelde, bijna ronde bladeren in een tegen de grond geduwde rozet. De kleine zonnedauw (D.intermedia) verschilt van de ronde zonnedauw vooral door de aan de voet gebogen stengel. In Nederland is ook de lange zonnedauw (D.angelica) beschermd, die lijnvormig-langwerpige bladeren heeft .

Rietorchis en breedbladige orchis:

De 20-60 cm hoge rietorchis (O.praetermissa) en de breedbladige orchis (O.majalis) groeien beide op vochtige tot moerassige plaatsen:zij hebben gedeelde knollen. Hun bloemen zijn roodpaars tot purper en hebben meestal streepjes en stippen op de lip. De rietorchis bloeit in juni, juli de breedbladige orchis in mei, begin juni. In Nederland zijn beide soorten beschermde flora!

Lepelblad:

Echt lepelblad (Cochlearia officinalis subsp. officinalis ) is een plant uit de kruisbloemenfamilie (Brassicaceae). De plant komt voor in moerassen en in brak water. Echt lepelblad staat op de Nederlandse Rode Lijst van planten als vrij zeldzaam en matig afgenomen. Hij komt onder meer voor in Noord-Holland, het Verdronken Land van Saeftinghe, om het IJsselmeer en op de Zuid-Hollandse eilanden. In andere gebieden zijn ze zeldzaam. De hoogte is circa 50 cm. De plant werd ooit door zeelui als bron van vitamine C gebruikt. Echt lepelblad heeft witte, geurige bloemen. In zeldzame gevallen zijn de bloemen roze. De kroonbladen zijn meestal 4 tot 5,5 mm lang. De plant bloeit in groepjes van veel bloempjes bijeen, van april tot juni.

Koekoeksbloem:

Karakteristiek zijn de diep 4-spletige, roze kroonbladen van de, in een open , vertakte bloeiwijze staande bloemen. De plant wordt 30-80 cm hoog en heeft wortel en stengelbladen die van elkaar verschillen. Als typische vochtindicator is de echte koekoeksbloem alleen te vinden op vochtige plekken van humusrijke , grazige plaatsen of in moerassen en venen.

(De foto's rechts zijn verkregen van Wikipedia)