Als gevolg van het vaststellen van de Wet bestuur en toezicht

rechtspersonen (WBTR) zijn de meeste stichtingen en

verenigingen, ook OBW, genoodzaakt hun statuten aan te

passen. Het bestuur heeft notaris Ten Brinke opdracht gegeven

de statuten af te stemmen op de nieuwe wetgeving.

Deze statuten zijn op de Algemene Leden Vergadering d.d.

20 november 2023  vastgesteld door de leden.

Belangrijke toevoeging in de statuten is de uitbreiding

van ons werkgebied van Westzijderveld naar de hele polder

Westzaan.

 

Klik hier om de statuten te lezen.