Afdrukken

Op deze pagina vindt u de inhoudsopgave van het recente bulletin weergegeven.

Om u iets op weg te helpen wordt ook het "Van de voorzitter" uit het bulletin opgenomen. Voor het hele bulletin: klik hier.

 

OBW-bulletin Jaargang 39, nummer 2

Najaar 2020

 

Inhoud:

Van de voorzitter

Persbericht Staatsbosbeheer d.d. 29 juli 2020

Nieuwsbrief 02 - Staatsbosbeheer

Bodemdaling Polder Westzaan

Nieuwe/uitgeschreven leden

Grootschalig bermbeheer: zegen of vloek voor biodiversiteit

Geen kerstkaartenverkoop

De moeraswespenorchis stelt bijzondere eisen

Data resterende werkdagen 2020/2021

Vogels en orchideeën op het land van de fam. Rutte 2020

Oer-IJ

Staatsbosbeheer in het nieuw

Notulen a.l.v. d.d. 18 november 2019

(Alvast) Even voorstellen: Frans Kouwets

 

Van de voorzitter 

Met groot gemak zou dit najaarswoordje bijna hetzelfde kunnen klinken als mijn tekst in het voorjaarsbulletin….. We hoeven niet te debatteren over wat het woord van het jaar 2020 zal zijn. Het begint met een c. 

Akelig is het zonder enige twijfel. Voor de nabestaanden, de zieken, hun families, het personeel in de zorg, getroffen bedrijven en eigenlijk voor ons allemaal, oud of jong, beperkt en inge-kap-seld als we ons voelen in zoveel opzichten. Stilletjes gingen we ervan uit dat nu in oktober het ergste achter de rug zou zijn. Het ging met sprongen de goede kant op, maar nu met dezelfde sprongen terug naar waar we in april waren. Het virus grijpt z’n kans en ‘viert’ z’n comeback, terwijl wij proberen terug te meppen. Laten we heel erg ons best doen in afwachting van een vaccin. 

Toch heeft u gelukkig een najaarsbulletin in handen met langere en kortere artikelen van allerlei soort. Ja inderdaad, ook veel aankondigingen met zeven slagen om de arm. “Gecoronacanceld” zou ook goed mee kunnen doen in de strijd om het woord van het jaar. We kunnen er wat OBW betreft over meepraten. Skoon Skip, de voorjaarsexcursie, ze mochten er niet zijn. Inmiddels is er na één prachtige werkdag in september voorlopig ook een streep gezet door de volgende. Het bestuur vergadert in de grote zaal van De Vuister om elkaar toch op gepaste afstand live te kunnen spreken. En die is nu ook gesloten. Onze jaarlijkse kerstkaartenverkoop in het winkelcentrum is niet toegestaan. Ach, u kent allen de voorbeelden uit eigen praktijk. 

Hoogste tijd voor goed nieuws. De oplettende Westerwindpadwandelaar (als dit woord nou eens past op 3x woordwaarde bij Scrabble…), die wwwandelaar ziet niet alleen de informatiebordjes langs het pad staan, maar ook de baggerschuit in de sloten en de machines op het veld aan het werk. De werkzaamheden zijn volop aan de gang en dat stemt tot grote tevredenheid. Vanaf de brug over de Mallegatsloot heb je een mooi overzicht en het werk op de eigendommen van Staatsbosbeheer is nog maar net begonnen. Het bestuur heeft inmiddels alle andere eigenaren per brief een oproep gestuurd om dit goede voorbeeld van Staatsbosbeheer te volgen en daar waar nodig Natura 2000-richtlijnen te effectueren op hun terreinen. 

Het bestuur schreef nóg een brief. Enthousiast geworden door de huidige aanpak van het veld halen we met Kontakt Milieubeheer Zaanstad (KMZ) zogezegd een ouwe koe uit de sloot: de verbrakking. Een dossier dat al meer dan 30 jaar de gemoederen bezighoudt, maar onderlegger is voor de status van Natura 2000-gebied van de Polder Westzaan. OBW en KMZ wijzen in de brief aan de Provincie op deze slepende zaak en vragen om een actieve, passende en integrale aanpak, ook met het oog op de actuele bodemdalingsproblematiek. Uiteraard verwachten we in deze gecompliceerde zaak volop oog voor de agrariërs in onze polder. 

Veel orchissen komt u tegen in dit bulletin. In allerlei bijdragen tonen ze hun kleur en geur (figuurlijk dan, die laatste). Dat we zulke schoonheid zo dichtbij hebben, is sowieso een grote plus van onze streek, maar in de zomerse tijden in een soort van lockdown extra prettig. Wie het kleine niet eert….. Een aantal foto’s verderop zeggen genoeg over onze fraaie habitat en dan gaat het niet alleen over de orchis. 

En er is meer goed nieuws. Leo Nooij heeft zich bereid verklaard om de lay-out van het bulletin in navolging van zijn onlangs overleden broer Martin over te nemen. Dat is met dit bulletin al geschied. Hetzelfde bood hij de Zaanse Vogelwacht aan en hun Kieft hebben we inmiddels al bewonderd. Alle vertrouwen dat we een mooie krant in handen houden! Uiteraard ook met dank aan onze huisdrukker De TOP, die voor overbrugging heeft gezorgd. 

De OBW-jaarvergadering staat gepland voor maandag 30 november as. Met zoals u in de agenda kunt zien het afscheid van Peter Koch en de toetreding van een nieuw bestuurslid. Frans Kouwets stelt zich in dit bulletin aan u voor.

Toch zou die vergadering zo maar eens - voor het eerst in 39 jaar - niet door kunnen gaan. Daarmee verklap ik natuurlijk wel dat OBW volgend jaar 40 jaar bestaat. Opgericht in 1981 en tot op de dag van vandaag is de ontsluiting van Westerwatering een punt van discussie. Zie alle affiches aan de ramen in Westerkoog. OBW viert volgend jaar haar feestje, hopelijk samen met alle 580 leden zonder c-beperkingen. Nou ja, louter financiële dan. Dit ter geruststelling van onze penningmeester. 

Ik wens u en de uwen gezondheid!   

Piet Hazelebach