Afdrukken

Op deze pagina vindt u de inhoudsopgave van het recente bulletin weergegeven.

Om u iets op weg te helpen wordt ook het "Van de voorzitter" uit het bulletin opgenomen. Voor het hele bulletin: klik hier.

 

OBW-bulletin Jaargang 40, nummer 1

Voorjaar 2021

 

Inhoud:

Van de voorzitter

40 jaar OBW - geschiedenis

Vervolg petities bedreiging grutto's

Nieuwe/uitgeschreven leden

Gebiedsplan Polder Westzaan

Weidevogellandschap glipt ons tussen de vingers door

Spitsmuizen zijn insecteneters, geen knagers

Data natuurwerkochtenden 2021/2022

Wintertelling vogels op land van Jan Rutte 2019/2020

Kruiswoordpuzzel

Nieuwsbrief 04 - Staatsbosbeheer

Kijkt u ook eens op onze website

 

Van de voorzitter 

Een jubileumnummer…….OBW viert haar 40e verjaardag en als het allemaal is gelukt, ontvangt u dit bulletin op of rond onze oprichtingsdatum van 11 april (1981). Tegelijk een voorjaarsbulletin uiteraard,  in een lente die net als vorig jaar gebukt gaat onder een epidemie. En toch gaan we vol vertrouwen een jubileumplan ontvouwen!

Het bestuur heeft de optimistische bril opgezet en laat zich niet uit het veld slaan. Het geeft energie om ondanks onzekerheden plannen te maken. Er is ook een goede reden voor als je club 40 jaar wordt. Met veel genoegen denken we aan vijf jaar geleden toen OBW en stichting de Kalverpolder de handen ineensloegen en een symposium organiseerden in het Zaans Museum. Een heus manifest was het resultaat waarin vrijwilligerswerk in het veld werd gepromoot. Dat is gedurende de vijf tussenliggende jaren volop geleverd. En beide organisaties gaan in 2021 opnieuw samenspannen ter gelegenheid van hun verjaardag!

Save the date: zaterdag 2 oktober!

We nodigen u van harte uit ons feestje te bezoeken in de Bullekerk.  Jazeker, in de kerk! Deze middag brengen we het veld naar de stad, naar de cultuurtempel die de Bullekerk inmiddels is geworden. Daar organiseren we een natuurmarkt met kramen van diverse spelers in het veld, de prachtige Natura 2000-gebieden die de Zaanstreek omringen. En tijdens die markt kunt u zich laten verrassen door optredens van bijvoorbeeld Tim Knol(!!) en de uitreiking van de eerste Zaanse Natuur en Landschapsprijs. En er zal nog veel meer te doen zijn…..  Komt dat zien! 

Zo, een veelbelovende opening van dit voorzitterswoordje en het is vooral fijn om met perspectief naar de nabije toekomst te kijken en iets op touw te zetten met een gerede kans dat het doorgaat. We zijn er allemaal aan toe en hopelijk stemt het ook u optimistisch. 

Voor dit jubileumnummer zochten we naar een passende cover en vonden hem in ons aller grutto. Al sinds de oprichting van OBW symbool en troetelvogel in het veld. Nationale vogel bovendien. Zou dat nog 40 jaar zo blijven? De aantallen lopen terug en sommigen (zie verderop in dit bulletin) pleiten voor een wissel van de wacht…. Op naar de roerdomp? In elk geval verdient de grutto dit keer deze speciale plek! 

Ondertussen is het bestuur – zoals velen met ons – zoomend aan het vergaderen. Een redelijk alternatief als live niet mag. We namen – zonder jaarvergadering (afgelast) - onder dankzegging afscheid van bestuurslid Peter Koch en zagen Frans Kouwets toetreden. Voorjaarsexcursie en Skoon Skip lijken nogmaals te moeten sneuvelen. Zo niet, dan hoort u dat onmiddellijk. 

Uiteraard wordt er ook niet gewerkt in het veld. Althans niet door de OBW-vrijwilligers, maar wel door een professionele aannemer in opdracht van Staatsbosbeheer. Iedereen kan wandelend langs het Westerwindpad de gedane arbeid aanschouwen. Na het broedseizoen zullen de werkzaamheden worden voltooid en OBW is erg blij dat dit gedeelte van het veld voortaan goed onderhouden kan worden door Staatsbosbeheer. En we hebben volop aandacht voor een goed beheer van de (volgens zeggen mooiste Noord-Hollandse) bermen langs de Omgelegde Guisweg. 

Beleidsmatig is er het komend jaar extreem veel werk aan de winkel. Gemeente en Provincie ontwikkelen een integraal gebiedspan voor de Polder Westzaan. Daarin komen veel belangrijke items samen, zoals klimaat, bodemdaling, stikstofdepositie, positie van de boeren, verbrakking, biodiversiteit en recreatie. OBW wordt beschouwd als ‘stakeholder’ en is als zodanig gesprekspartner. Corebusiness en een grote opdracht voor onze vereniging rond dit veelomvattende en ambitieuze plan. 

Onze aandacht gaat ook uit naar het Zaans Mobiliteitsplan dat tegelijkertijd is gepresenteerd door de Gemeente. Een ‘oude bekende’ als een fietspad, dat de Reef en het Westzijderveld doorsnijdt, zien we ingetekend…. Stof tot heftige discussie ligt in het verschiet. 

Alle problematieken waren echter zes dagen in februari op grote afstand. Gedurende die dagen beleefden velen het veld optimaal en was het overduidelijk waarom het waard is ons in te zetten voor veld en natuur: we konden schaatsen! Opeens ligt het veld aan je voeten, ook al was het ijs niet diepzwart en spekglad. De Nauernasche Vaart was een gunstige uitzondering en de Westzaanse bruggen kon je onderdoor. Een feest voor jong en oud en het leek of de vele hazen om ons heen er net zo veel lol in hadden. 

 

U kunt bijna aan dit jubileumnummer met nieuwe coverfoto beginnen. De historie van onze 40 jaren wordt belicht door bestuurslid en ‘man van het eerste uur’ Dick van Rooij. Een gepland interview met vrijwilligers van de Fronikboerderij verschuift vanwege logische grote drukte aldaar vlak voor de grote heropening. Gaat dat zien! U leest genoeg lezens- en puzzelwaardigs in dit bulletin, hoogste tijd dat ik stop. Maar niet voordat u me belooft 2 oktober genoteerd te hebben in uw agenda. Tot dan, na een fijne lente en zomer!

Piet Hazelebach