Op deze pagina vindt u de inhoudsopgave van het recente bulletin weergegeven.

Voor het hele bulletin: klik hier.

 

OBW-bulletin Jaargang 43, nummer 1

Voorjaar 2024

 

Inhoud:

Van de voorzitter

Project spoorwegovergang Guisweg: de visie van OBW

Nieuwe acties voor bescherming van de grutto buiten de broedtijd

De Belt onder handen

Wandelen over water 2024

Iets meer over Gebiedsplan Polder Westzaan met de blik van OBW

Nieuwe leden

Permanente openstelling Busbrug 'De Binding': de visie van OBW

Staat van de veenmosrietlanden in het Westzijderveld

Bezorgers gezocht!

Woningbouw Westzanerwerf

Paardenbloem, geen onkruid maar nuttige plant

Natuurwerkochtenden in het Westzijderveld seizoen 2024/2025

Skoon Skip 2024: driemaal Top!