Op deze pagina vindt u de inhoudsopgave van het recente bulletin weergegeven.

Om u iets op weg te helpen wordt ook het "Van de voorzitter" uit het bulletin opgenomen. Voor het hele bulletin: klik hier.

 

OBW-bulletin Jaargang 40, nummer 2

Najaar 2021

 

Inhoud:

Van de voorzitter

Het Fronik interview

Impressie Natuurmarkt d.d. 2 oktober 2021

Project Guisweg

Nieuwsbrief nr. 6 Staatsbosbeheer

Data resterende natuurwerkochtenden 2021/2022

Kerstkaartenverkoop in Westerkoog

Verzoek om contributiebetaling + verzoek om uw e-mailadres

Nieuwe / uitgeschreven leden

Oplossing puzzel voorjaarsbulletin

Vogels en orchideeën op het land van fam. Rutte 2021

Notulen a.l.v. d.d. 18 november 2019

 

Van de voorzitter 

Het zit erop! 

De jubileumviering van 40 jaar OBW samen met de 15-jarige Kalverpolder was een daverend succes. Het leek dit jaar of er drie ‘werelden’ waren: één vóór 2 oktober, de dag zelf, en een wereld na die datum. U merkt, enig gevoel voor overdrijving is me niet vreemd…..maar toch. We zijn ontzettend blij dat met medewerking van alle Zaanse media zo veel mensen de Bullekerk hebben bezocht. En trots dat veel natuurorganisaties hun kraam uitnodigend hadden ingericht om met ons een feestje te vieren, begeleid door de fraai passende countryklanken van Tim Knol. Beide jubilerende voorzitters ontvingen van de Zaanse Vogelwacht een onverwacht present: allebei een cheque van 250 euro….onze dank is groot. En hierbij de felicitatie voor persoonlijk prijswinnaar (en afscheidnemend voorzitter van de Vogelwacht) Bernard Ebbelaar.

Uiteraard is op deze plek een hartelijke felicitatie aan de Stichting Kalverpolder meer dan op zijn plaats. De jury van de Zaanse Natuur- en Landschapsprijs riep deze club uit tot winnaar en zij liepen terecht met gloeiende wangen de kerk uit, 3500 euro rijker, met gulle hand gegeven door de BredeNHofstichting. Genomineerden de Poelboerderij en OBW gunnen het de Kalverpolder van harte en zagen zich in een nek-aan-nekrace verslagen. Drie keer een lovend juryrapport, maar er kan er maar één winnen! U leest een uitgebreidere impressie van de Zaanse Natuurmarkt verderop in dit bulletin en we gooien er een extra fotopagina tegenaan!

Het zit erop!

De coronapauze is ten einde en we zijn weer aan het werk in het veld in iets aangepaste vorm. De start is nu bij molen Het Prinsenhof om een (te) volle bootreis of tijdrovende pendeldienst vanaf De Schoolmeester te vermijden. Even inkomen weer, want de eerste veldwerkdag in september telde 10 deelnemers, maar wat is er aangepakt! Goed voorbeeld doet goed volgen, want in oktober doken er 35 vrijwilligers op……..waarvan een groot aantal nieuwe gezichten dankzij de Natuurmarkt. Eer van ons werk.

Het zit erop!

Op de OBW-ledenvergadering van 29 november as. in De Vuister zal ons aller secretaris Marja Veken afscheid nemen als bestuurslid. Wie kent niet haar niet aflatende werk voor OBW en haar aanstekelijke lach naar iedereen. We missen haar nu reeds, alleen al bij het idee. Het secretariaat is een veel omvattende taak die door Marja nog ruimer werd ingevuld. Een voetbalcoach zou zeggen: alle gaatjes loopt zij dicht. En dan heeft hij dat heel goed gezien. Het zal een klus worden om haar werk over te nemen, maar de rust is haar van harte gegund.

Ook good old Joa Bakker (oud- en nu vice-voorzitter) overweegt zijn termijn niet te verlengen. We wachten nog even af, maar ook hij heeft zijn OBW-sporen meer dan verdiend mocht het besluit vallen. Het hoeft geen betoog dat onze zoektocht naar nieuwe bestuursleden intensivering verlangt. Voelt u zich al geroepen??

Het zit er nog niet op!

Te midden van al deze gebeurtenissen is het proces om een Gebiedsplan Polder Westzaan te componeren in volle gang. Corebusiness voor OBW, want we zitten als medeverantwoordelijk partner aan tafel met de andere spelers in het veld: Provincie, Gemeente, Waterschap, boeren en Staatsbosbeheer. In ons vorige bulletin vond u in het kort de opzet van dit ambitieuze en integrale Gebiedsplan geschetst. Inmiddels zijn ook inloopavonden voor de Zaanse burger georganiseerd, waar ieders mening en inbreng telde en werd genoteerd. Namens de natuurorganisaties OBW, Vogelwacht en het Platform Veenweiden zit Willem Rol in de werkgroep en hebben Ron Sman en ondergetekende plaats genomen in de klankbord/stuurgroep. Bovendien is er als support een hechte groep meedenkers uit de natuurorganisaties geformeerd, zodat de ‘groene’ stem luid en duidelijk klinkt.

Het tempo zit er goed in en diverse ‘hete aardappels’ als verbrakking, stikstof, CO2, bodemdaling en recreatie liggen op tafel en proberen alle partijen te zoeken naar consensus. Dat valt niet mee, maar de wil is er gelukkig en we weten allemaal: waar een wil is, is een weg. Als het lukt, mag het als een uniek Nederlands polderresultaat worden beschouwd. Letterlijk en figuurlijk.

Tenslotte

In dit najaarsbulletin treft u opnieuw veelzijdige informatie aan. De omslag is weer als vanouds, want ons 40-jarig jubileum is voorbij. U leest onder andere over het contact van OBW met de Vervoerregio over de plannen om de spoorovergang van de Guisweg te vervangen door alternatieven. Ook hier dus een OBW-vinger aan de pols.

Niet onvermeld mag blijven dat boer Jan Rutte in september gastvrij onderdak bood aan theatergezelschap Jan Vos. In een heus opgebouwd theater midden in het Westzijderveld keken we in vijf stijf uitverkochte voorstellingen naar het  toneelstuk Mansholt. Een unieke, prachtige, pakkende en actuele opvoering. De familie Rutte verdient een enorm compliment voor dit initiatief. Bij deze! U vindt op de fotopagina een (minimale) weergave.

Veel leesplezier gewenst en wie weet tot ziens bij de OBW-jaarvergadering  op maandag 29 november as. 

Piet Hazelebach