Op deze pagina vindt u de inhoudsopgave van het recente bulletin weergegeven.

Om u iets op weg te helpen wordt ook het "Van de voorzitter" uit het bulletin opgenomen. Voor het hele bulletin: klik hier.

 

OBW-bulletin Jaargang 41, nummer 1

Voorjaar 2022

 

Inhoud:

Van de voorzitter

Interview met Els Lenting

Informatiebord op "De Belt"

Bestuurswisselingen

Even voorstellen

Gebiedsvisie Polder Westzaan

OBW Voorjaars-Vaarexcursie 2022

Wandelen over water 2022

De Nutsprijs 2022 voor OBW

Data natuurwerkochtenden 2022/2023

De Trilwacht van Westzaan

Nieuwe / uitgeschreven leden 

 

Van de voorzitter 

 

Een nieuw bulletin en een nieuwe secretaris van OBW. Eigenlijk kunnen we het ons nog nauwelijks voorstellen, dat we op de door corona uitgestelde ledenvergadering in februari afscheid hebben genomen van Marja Veken. Wie - binnen en direct buiten OBW -  kent haar niet? Dat zijn er weinigen. Zij had veel touwtjes in handen en deed haar werk met verve. Ook hier is nogmaals een dankwoord meer dan verdiend. En gelukkig is ze nog steeds bereid ons in te fluisteren en kleine taakjes uit te voeren zoals de organisatie van de veldwerkdagen. 

Vooral voor Ank Brand is dat heel plezierig. We zijn ontzettend blij dat zij sinds februari een groot deel van de werkzaamheden van Marja wilde overnemen. Dat is inmiddels gaande via een ‘warme’ overdracht en Ank maakt een vliegende start. Het bewaken van het productieproces van het bulletin is nog een ‘vacature’ en misschien is er een lezer die denkt: “Ik zou het best leuk vinden om dat twee keer per jaar voor OBW te doen.” Beschouw deze oproep gerust als een hartelijke uitnodiging en bel/mail één van de bestuursleden (zie binnenblad cover). Ank stelt zich in dit bulletin kort aan jullie voor. 

Toch een prijs! 

Op een haar na miste OBW tijdens haar jubileum in de Bullekerk de BredeNHofprijs 2021 voor landschap en natuur. Maar zie daar, een verrassing uit onverwacht hoge hoed volgde spoedig. De Vereniging tot Nut van het Algemeen zag ons promofilmpje voor de net aan gemiste prijs op onze website en nomineerde OBW voor hun jaarlijkse prijs, groot 1000 euro. Het Nut besloot OBW de prijs te gunnen en op 14 maart jl. nam een delegatie uit het bestuur de prijs in ontvangst met als kleine tegenprestatie een OBW-PowerPointpresentatie door vicevoorzitter Joa Bakker voor de leden van het Nut. Die presentatie zal met een deel van het geld worden getild naar een professioneel visitekaartje van OBW. Uiteraard hopen we jullie die te kunnen laten zien op de volgende jaarvergadering in november. 

De Belt 

Het is zover! Als je over het Westerwindpad nabij boer Jan Rutte omhoog kijkt naar de top van de Belt is het je vast al opgevallen, een eyecatcher. Eenmaal naar boven geklauterd voor dat magnifieke uitzicht lees je sinds kort ook op een infopaneel een tekst over de waarde van de Polder Westzaan aan je voeten. OBW heeft lang, heel lang… aangedrongen en initiatieven aan de dag gelegd om dit prachtige Zaanse punt te markeren. Overigens is het 360 graden rondom schitterend. Het plan is dat het punt nog meer aangekleed zal worden. Hulde aan de Gemeente Zaanstad, het Gebiedsplan Polder Westzaan was vast een zet in de goede richting. Laten we daar dan maar direct iets over schrijven. 

Polderpact 

Na afloop van de jaarvergadering van OBW vertelde Rik de Visser van bureau Vista over de voortgang van het Gebiedsplan Polder Westzaan. Inmiddels is er op 14 maart een heus Polderpact gesloten tussen alle deelnemende partijen (waaronder OBW) en ligt er een gezamenlijke visie op tafel. “Een goed begin”, memoreerde wethouder Wessel Breunesse diezelfde avond, daarmee aangevend dat er qua uitvoering nog erg veel moet gebeuren. Op www.obwzveld.nl kunt u de visie vinden. Of lees het interview in dit bulletin met Els Lenting, die als gemeentelijk opdrachtgever een leidende rol had in het proces. Vanzelfsprekend blijft OBW meer dan betrokken in de directe toekomst, want met zo veel partijen en bijbehorende belangen aan tafel was en is het niet eenvoudig. Toch heerst tevredenheid met dit voorlopig resultaat en vooral met de gevonden samenwerking in het belang van die fraaie polder. Zonder al te politiek te worden mag gezegd dat deze wethouder continuering van dit dossier is gegund in een nieuw College! 

Werken in het veld 

De veldwerkdagen met Staatsbosbeheer zijn in verband met het broedseizoen opgeschort tot september. We besloten deze serie traditioneel met Skoon Skip op zaterdag 2 april jl. Het was een prachtgezicht om een vloot van kleine en grote boten aan het werk te zien gaan gewapend met prikkers, harken en vuilniszakken. Dat de oogst iets minder rijk was dan andere jaren zien we als een goed en gunstig teken van stijgende verantwoordelijkheid van de poldergenieter. Je moet toch iets van optimisme kunnen vinden in tijden dat vrede en klimaat geweld aan worden gedaan….. De nieuwe data vanaf september vindt u in dit bulletin. En wat super dat sinds de Natuurmarkt een flink aantal debutanten inmiddels vaste kracht zijn geworden. 

Tenslotte Allerlei 

- OBW heeft toestemming van de leden gekregen de statuten met de notaris tegen  modern licht te houden. Het proces is gestart.

- De voorjaarsexcursie mag weer en we nodigen je van harte uit je op te geven en mee te gaan. Zie verderop.

- De stikstofdepositie van openstelling busbrug en aanpak ondertunneling Guisweg heeft de hoogste attentiewaarde van het bestuur.

- Diverse leden vonden de contributie van OBW van 5 euro wel erg laag……! En voor de veranderde inning zien we graag ieders emailadres in ons bestand. We missen er bijna 200.

- Veel leesgenoegen in dit voorjaarsbulletin en nog meer plezier met voorjaar en zomer zelf. Geniet van onze Polder Westzaan, en meer!

 

Piet Hazelebach