Op deze pagina vindt u de inhoudsopgave van het recente bulletin weergegeven.

Om u iets op weg te helpen wordt ook het "Van de voorzitter" uit het bulletin opgenomen. Voor de individuele artikelen verwijzen we u naar het papieren bulletin dat alle leden toegezonden krijgen.

 

OBW-bulletin Jaargang 38, nummer 1

Voorjaar 2019

 

Inhoud:

Van de voorzitter

Zomaar een oud Zaans boerenverhaal - interview met Cor Schortinghuis

Veentjes van het Guisveld 2018

Vrijwillig landschapsbeheer

Vernatten van Veengebieden

Nieuwe/uitgeschreven leden

OBW vaarexcursie Westzijderveld

Nieuwe data natuurwerkochtenden seizoen 2019/2020

Wat betekent het Waterschap voor het Westzijderveld?

Wandelen over water

Oproep voor vrijwilligers tijdens Wandelen over water.

 

 

Van de voorzitter 

 

Het  diep gezakte grondwaterpeil gedurende de droge zomer van 2018 moet de afgelopen week weer aardig op peil zijn geraakt. Midden maart is (tijdens dit typen)  in regen en storm gehuld en zorgt zo hopelijk voor flink wat plasdrasgebied voor de teruggekeerde grutto’s. Vanuit hun verzamelplekken in bijvoorbeeld de Kalverpolder en bij fort Krommenie vinden ze nu goede nestel- en foerageerplekken. Het is voorjaar!

 

Voor OBW zit het werkseizoen met Staatsbosbeheer en de Vogelwacht er weer op. Dezelfde storm en regen heeft ons zelfs de laatste werkdag thuis gehouden. Dat gebeurt zelden, maar even zelden is er een beter besluit genomen. Het was die zondagochtend 10 maart jl. echt niet te doen. Drie vrouwelijke hardcore werksters misten de mail en stonden om half tien bij de Schoolmeester. Ze kregen als troost een flink stuk appeltaart mee naar huis. Er was immers meer dan genoeg…. De allerlaatste activiteit voordat het broedseizoen echt start is traditiegetrouw ‘Skoon Skip’ op zaterdag 6 april, maar als u dit leest is die broodnodige schoonmaakactie met bootjes langs de oevers al weer gedaan.

 

Alexandra van Staaveren van Staatsbosbeheer vertelde de leden op de OBW  jaarvergadering in november 2018 van de verregaande professionele plannen met het Westzijderveld. De zo lang gekoesterde wens van herinrichting zal – zo goed als zeker - in augustus 2019 starten. Nu al hebben in het stuk ten noorden van de Mallegatsloot voorbereidende maaiwerkzaamheden plaatsgevonden. Het bestuur volgt de ontwikkelingen nauwgezet.

 

Het Groen- en Waterplan is inmiddels door de gemeente in maatregelen omgezet en ook daar is OBW attent. Net als rond de inrichting van de groenstrook tussen buurt en veld in Westerwatering. Op gepaste afstand volgen we ook de ontwikkelingen van de openstelling van de busbrug en de geplande verkeersstromen door de wijk Westerkoog. Veertig jaar na (OBW)dato is er weer een nieuw actiecomité opgericht dat publieke steun zoekt voor haar protest: Veilig Westerkoog.

 

Het gebeurt niet vaak dat het bestuur een gift krijgt aangeboden voor de vereniging, maar daar was hij dan met het verzoek een goede bestemming voor het beschikbare bedrag samen met de donerende familie te bedenken. We waren het heel snel eens over het herstel van het verwaarloosde ooievaarsnest bij de Fronikboerderij. En zie daar, het nest is dankzij de bijdrage in ere hersteld en is uiteraard in blijde verwachting van de “kraam’vogel bij uitstek. Wie weet! U bent allen van harte uitgenodigd om een kijkje te nemen op de Fronikboerderij, die zo veel meer te bieden heeft. De OBW vaarexcursie zal op donderdagavond 23 mei aanleggen bij de Fronikboederij! Zie voor details verderop in dit bulletin zoals ook voor een foto van het nest.

 

De inhoud van het voorjaarsbulletin is gevarieerd. Lezenswaardige artikeltjes van diverse hand. Cor Schortinghuis krijgt het woord als een van die vele hardwerkende boerenzonen die ooit het Westzijderveld beweidden met hun vee en eindeloos werk. Om hun historie eer aan te doen doet hij enthousiast z’n verhaal. Er zijn nu nog zes ((!) professionele boeren over in de polder Westzaan. Laten we er zuinig op zijn….

 

En tot slot. Opeens is er reuring in de polder. Langs de Middel in Westzaan, vlakbij de knik bij het viaduct van de Coentunnelweg, is een buurtbewoner zijn groene land aan het ophogen met tonnen zand, Wie weet hier iets van, is er vergunning verleend? OBW is snel ter plekke en met andere Zaanse instanties en privé personen is bezwaar gemaakt. Het is Natura 2000-gebied. Een brief op poten is het logisch resultaat. Waakzaamheid blijft geboden en dat is ons gelukkig wel toevertrouwd, Wordt vervolgd in het najaarsbulletin, maar nu eerst lente en zomer. Geniet ervan!

 

Piet Hazelebach.