Op deze pagina vindt u de inhoudsopgave van het recente bulletin weergegeven.

Om u iets op weg te helpen wordt ook het "Van de voorzitter" uit het bulletin opgenomen. Voor het hele bulletin: klik hier.

 

OBW-bulletin Jaargang 39, nummer 1

Voorjaar 2020

 

Inhoud:

Van de voorzitter

Interview met Westzaner Kees Jak

Nieuwe/uitgeschreven leden

Nieuwsbrief Staatsbosbeheer - Natura 2000-herstel Veenweide

Natuur in en om Westzaan - Fred Eerenberg

Natuurwerkochtenden seizoen 2020/2021

Suggestie vanuit de OBW-ledenvergadering

De grutto wordt weer bedreigd

OBW Vaarexcursie

Veenmosrietlanden van de Reef en het Westzijderveld

 

Van de voorzitter 

 

De opening van dit woordje kan niet anders dan over de ingrijpende actualiteit gaan. We zijn getuige van een gezondheidscrisis met ongekende maatschappelijke maatregelen, die een gigantische impact hebben op alle aspecten van ons leven.  

 

Deze woorden typ ik, nu Nederland zich op dag vijf van een pittige ‘lockdown’ bevindt. U leest dit zo’n twintig dagen later. Dat is na 6 april, de voorlopige einddatum van de maatregelen. Iedereen gaat inmiddels uit van verlenging ervan. Het kwartje is echt wel gevallen. Optimisme is mijn aard, maar realisme spreekt een andere taal en het is goed daarnaar te luisteren in al ons gedrag. Nu al benieuwd onder welk straf(fer) regime we op de dag van bezorging van dit bulletin verkeren. Bezorgd, zonder enige twijfel. 

 

Onder dit gesternte schrijf ik over OBW, omdat niets ons weerhoudt een bulletin uit te brengen. Weinigen kunnen zeggen geen tijd te hebben om het te lezen….en wie weet is het een lezenswaardig verzetje in prikkelarme tijden. Alle harde en onmisbare werkers wens ik elke gepaste vorm van broodnodige rust te midden van stress. 

 

‘Skoon Skip’, ons jaarlijks sluitstuk van het werkseizoen op zaterdag 4 april is logischerwijs afgelast. De voorjaarsexcursie staat nog gepland voor donderdagavond 4 juni, zie verderop in dit bulletin, maar….. Uiteraard houden we u op de hoogte via mail en website www.obwzveld.nl . Dat wat betreft de praktische activiteiten van OBW voor de zomer. Terugkijkend hebben we gedurende het werkseizoen in het veld de handen weer flink uit de mouwen gestoken. We kunnen steeds rekenen op een trouwe, hardwerkende en gezellige ploeg vrijwilligers. Manouk Schrander, nieuwe boswachter bij Staatsbosbeheer (SBB), maakte een goed en degelijk debuut in de begeleiding van ons werk. 

 

Samen met Jamie Jenner (boswachter publiek) is zij het aanspreekpunt voor ons bij SBB, de onmisbare partner van OBW. Samen verzorgden zij in november jl. een presentatie over hun werk na afloop van de jaarvergadering in De Vuister. Uiteraard met mededelingen over de plannen tot herinrichting van delen van de polder Westzaan, waaronder het Westzijderveld. Inmiddels zijn vóór het nu gestarte broedseizoen zeer zichtbare werkzaamheden verricht in ‘de Lus’, langs de Omgelegde Guisweg. Met infopanelen ter plekke.

 

De andere werkzaamheden zullen volgens planning in augustus plaatsvinden. Meer informatie hierover vindt u op de website van OBW, waar de nieuwsbrief van Staatsbosbeheer is doorgeplaatst. Het bestuur van OBW is uiteraard erg blij met de op handen zijnde aanpak. Alle andere eigenaren van land in het Westzijderveld  zullen wij bij de start in augustus uitnodigen op deze stroom mee te varen. Desgewenst met hulp van OBW-vrijwilligers. 

 

De contouren van een heuse Stichting Zaanse Veenweidegebieden tekent zich af. Het bestuur van OBW ziet grote voordelen bij een gezamenlijke belangenbehartiging en onderlinge ondersteuning van de betrokken organisaties: Kalverpolder, Wormer- en Jisperveld, Krommenieër Woudpolder, Oostzanerveld, polder Westzaan (OBW) en de Zaanse Vogelwacht. Uiteraard behoudt iedere club zijn autonomie, maar maken we ons samen sterker. Bij de Provincie is de Stichting in oprichting al een gewaardeerde gesprekspartner. 

 

Als waakhond is OBW als altijd actief. We zien de onstuimig positieve ontwikkelingen als we langs de Fronikboerderij fietsen of wandelen. Er gebeurt daar iets groots, een lust voor het oog en de nabije toekomst.

 

Aan de Middel in Westzaan ligt het iets anders. Zonder toestemming heeft een landeigenaar zand gestort in Natura 2000-gebied. OBW tekende protest aan en vond gehoor. Zij het dat momenteel de eigenaar alsnog tracht ontheffing te krijgen. We volgen de ontwikkelingen op de voet. 

 

Hoogste tijd om de rest van dit bulletin te lezen en de foto’s te zien. Bijvoorbeeld het interview met Kees Jak uit Westzaan. Komt die naam u al wat bekend voor? Nou, dat klopt. Hij bereikt een miljoenenpubliek voor het Westzijderveld en verdient dus een ereplek in ons bulletin. Bij deze. En naast hem vindt u een mooi samenspel van interessant leesvoer. 

 

Tot slot nog even terug naar droefenis. Martin Nooij, onze lay-out man van het bulletin sinds een aantal jaar is 10 maart jl. overleden. Naast het maken van ons bulletin werkte hij vaak mee in het veld, verkocht trouw kerstkaarten in het winkelcentrum, verzorgde onze aanmeldfolder en met regelmaat klonk zijn kwinkslag. We missen en gedenken hem en wensen zijn vrouw Gré en familie alle sterkte. 

 

Ik besluit het voorzitterswoord in ongewisse tijden. Het Westerwindpad is drukker dan ooit als korte onderbreking van ons sociale isolement. Een onvermoede en mooie rol van het prachtige Westzijderveld.

 

Daaraan voeg ik een oprechte wens toe de goede dingen te blijven doen, goede moed te houden en oog te hebben voor je naasten en voor jezelf. Take care.

Piet Hazelebach