Op deze pagina vindt u de inhoudsopgave van het recente bulletin weergegeven.

Om u iets op weg te helpen wordt ook het "Van de waarnemend voorzitter" uit het bulletin opgenomen. Voor de individuele artikelen verwijzen we u naar het papieren bulletin dat alle leden toegezonden krijgen.

 

OBW-bulletin Jaargang 37, nummer 1

Voorjaar 2018

 

Inhoud:

Van de voorzitter

Groot Nieuws

Interview met Martien Roos

Met Pinksteren dobberen door het Guisveld met Staatsbosbeheer

Haas, de bikkel van het polderland

Veentjes van het Guisveld

Eenzame visser Jaap, nu in een boom

Nieuwe/uitgeschreven leden

OBW vaarexcursie Westzijderveld

Data natuurwerkochtenden seizoen 2018/2019

 

 

Van de voorzitter 

 

We kunnen dit bulletin natuurlijk niet anders openen dan met geweldig nieuws. Op onze website (zie: www.obwzveld.nl) pronkt het bericht al een aantal maanden en de Vogelwacht nam dat artikel grotendeels over in hun prachtige magazine de Kieft: 

 

Staatsbosbeheer heeft subsidie gekregen om het deel van het Westzijderveld dat al zo lang niet meer is beheerd te herinrichten!

 

Het is al minstens een decennium speerpunt van OBW-beleid en onze geduldige en coöperatieve strategie met hier en daar een ludieke actie als statement heeft nu resultaat opgeleverd. Dat stemt tot tevredenheid. Het deel van het veld dat in bezit is van Staatsbosbeheer zal vanaf de herinrichting ook in structureel beheer blijven en het open karakter is verzekerd.

 

Enig geduld is nog steeds op z’n plek, want de echte werkzaamheden staan gepland in 2019 als alle vergunningen rond zijn. Dat moment zal OBW aangrijpen als een “sleutelmoment” om alle andere eigenaren (boeren, particulieren en gemeente) ertoe aan te zetten dit goede voorbeeld te volgen. De onvolprezen werkersploeg van OBW staat graag klaar om te assisteren! Bijkomend effect kan zomaar zijn dat de volgens de Zaanse Natuuratlas ecologisch hoogwaardige stukken hun status kunnen behouden. Zie ook het artikel van Willem Rol in dit bulletin. 

 

De Vogelbeschermingswacht Zaanstreek bestaat op 17 april as. 75 jaar. OBW feliciteert haar partner in het veld van harte met deze mijlpaal en ziet uit naar een lange continuering van onze samenwerking. Ter gelegenheid van deze verjaardag leest u een interview met oud-bestuurslid van de Vogelwacht Martien Roos. OBW-lid is hij natuurlijk ook.

 

Samenwerking onderhoudt zowel Vogelwacht als OBW overigens met alle Zaanse velden. U weet dat het Platform Zaanse Veenweidegebieden inmiddels een gewaardeerde en actieve speler op die velden is geworden. Zo geven zij, en daarmee ook OBW, natuurlijk ‘acte de présence’ op 15 april as. op de Zaanse Schans, waar de Vogelwacht een feestelijke jubileumdag zal organiseren. Bezoek de hopelijk mooie lentedag te midden van een internationale en Zaanse mix op onze toeristische trekpleister! (zie www.vogelwacht.nl) 

 

Valt er dan niks te klagen? Nou het is meer opletten geblazen. De raadsverkiezingen zijn zojuist voorbij en bij screening van alle partijprogramma’s bleken toch twee partijen het Zaanse Groen niet heilig te verklaren als het om woningbouw gaat. Twijfelachtig bleef of wat hen betreft daarmee ook Natura 2000 gebiedsdelen aan de beurt zouden kunnen komen, maar geruststellend verklaarde een (nu ex-)wethouder Dennis Straat dat bouwen in het groen in Zaanstad niet aan de orde is. Maar ja, hij is nu gedeputeerde in Utrecht en zijn partij de grootste in Zaanstad. Inderdaad, blijven opletten, dus! 

 

Zo is OBW ook op zijn qui-vive wat betreft het Groen- en Waterplan van de Gemeente Zaanstad, dat onlangs is aangenomen. Een uitgewerkt maatregelenpakket moet nog volgen via de nieuwe raad, maar opeens lezen we toch weer een ‘ambitie’ voor een fietspad door het Westzijderveld en een wandelpad door de Reef. Die ambitie delen wij niet.

 

Voorts  zijn we betrokken geraakt bij drie andere projecten. Allereerst een inspraakprocedure over mogelijke aanplantingen in de stadsrand langs  Westerwatering (oostelijk van het Westerwindpad). Uiteraard wijst OBW (hoge) bomen af en tegelijk op onderhoudsplicht en kosten bij elke keuze voor lager struikgewas. Ten tweede heeft OBW een verkenronde met de gemeente gedaan langs de rand van Westerkoog, gewezen op achterstallig onderhoud. Dat heeft tot onmiddellijke actie geleid met uitzicht op meer als het broedseizoen voorbij is. Hulde.

 

En tot slot is OBW partij in een samenwerkingsverband tussen gemeente, bewoners rond de Belt en Fronikboerderij met als doel een ‘eyecatcher’ te bedenken voor dat  prachtige en misschien wel mooiste uitzichtpunt in de Zaanstreek boven op de Belt. Haalbaar en betaalbaar is het parool en we zijn optimistisch over de voortgang. 

 

Zo eindigen we weer met goed nieuws en hebben we ‘het lekkerste voor het laatst bewaard’. Burgemeester Hamming heeft OBW met een werkbezoek vereerd! Letterlijk stond hij samen met zijn vrouw met de laarzen in het zompige veen om te ondervinden hoe een zondagse werkersdag eruitziet in het Westzijderveld. Dat maakte indruk, van beide kanten. In een korte speech tijdens de pauze en na de appeltaart op molen het Prinsenhof liet hij zich van een betrokken en duurzame kant zien. Vijf PvdA kandidaat-raadsleden (en één van Rosa die er vaker wèl is dan niet) traden op de werkdag in maart met overgave in de voetsporen van hun en onze burgemeester. 

 

Inmiddels rest alleen “Skoon Skip’ nog op 7 april, maar dat is geweest als u dit leest. De nieuwe data  voor het werkseizoen ’18 – ’19 staan in dit bulletin, net als de datum voor de traditionele vaarexcursie op donderdagavond 31 mei as. Een lentecruise door het Westzijderveld naar het bedrijf van natuurboer Jan Rutte. En terug… 

 

Veel leesgenoegen in dit bulletin en vooral een mooie lente en zomer gewenst. Misschien reist u naar verre oorden, maar vergeet vooral niet dichtbij huis te genieten van ons roemrijke veld waar we zelfs in maart nog even konden schaatsen!

 

 

 

Piet Hazelebach.