Ook hier activiteiten voor behoud van het veenweidegebied.