In het Westzijderveld leven ook de nodige kleinere zoogdieren zoals  Noordse woelmuis, vos en haas.

De Noordse woelmuis:

De Noordse woelmuis is de voornaamste habitatsoort, van belang voor de natuurbescherming van het gebied. Met de instelling van Natura 2000 heeft dit gebied een Europees beschermde status verkregen. De Noordse woelmuis of "rattenkop" (M.oeconomus) is 118 - 148 mm groot en heeft een relatief lange staart (40 - 64 mm); z'n oortjes zijn bijna verscholen in zijn vacht. Dit dier bewoont vochtig terrein en is regelmatig aan de waterkant aan te treffen. De Noordse woelmuis is van oorsprong Oost-Europees. 

Haas:

Dit is een veelvuldig voorkomende polderbewoner die als prooidier geldt voor o.a. de vos en de roofvogels in het Westzijderveld.

Vos:

De rode vos komt in de polder voor. Dit dier is meestal 58 - 85 cm lang en heeft een staart van 32 - 52 cm. In gewicht 4 -10 kg. Hij voedt zich met klein gedierte en bessen zowel in het wild als op de boerderijen.

(De foto's rechts zijn verkregen van Wikipedia)