De vereniging OBW:

 

  • bestaat al 42 jaar!
  • heeft inmiddels 560 leden;
  • houdt eenmaal per jaar een algemene ledenvergadering in november;
  • geeft twee maal per jaar een informatiebulletin uit, een in het voorjaar en een in het najaar;
  • organiseert per seizoen ca. 8 natuurwerkochtenden in het Westzijderveld samen met de Vogelwacht Zaanstreek o.l.v. Staatsbosbeheer;
  • kan ook uw hulp daarbij goed gebruiken;
  • heeft haar werkgebied tussen Westzanerdijk, Westzaan, de A8 en de rand Westerkoog / Westerwatering;
  • houdt u door middel van deze website op de hoogte van alle ontwikkelingen in en om het veld.
  • vraagt een minimale jaarbijdrage van de leden van  Euro 5,-

 

 

Bestuur:

 

Piet Hazelebach, voorzitter

tel.: 075-6352074

 

Ank Brand, secretaris

 

Marja Tinga, penningmeester

 

Erna van Gils, ledenadministratie

 

Dick van Rooij, bestuurslid

 

Frans Kouwets, bestuurslid.