De Vereniging tot Ongeschonden Behoud Westzijderveld OBW is opgericht op 11 april 1981. Reden van de oprichting was het groeiend besef bij omwonenden van het Westzijderveld dat natuurwaarden in de directe leefomgeving beschermd moeten worden. Het plan van de gemeente Zaanstad in 1981 om een deel van het Westzijderveld op te offeren voor een ontsluitingsweg is door de prille vereniging met een kroonprocedure voorkomen. De weg (buitenom) mocht niet worden aangelegd. Het Westzijderveld werd gevrijwaard van stedelijke ontwikkeling!

Al 36 jaar is de vereniging OBW met meer dan 560 leden nog springlevend om het Westzijderveld in tact te houden, want….

 

HET WESTZIJDERVELD:

 

- maakt deel uit van de Polder Westzaan

- fungeert als groene, natuurlijke long tussen Zaandam, Koog en Westzaan

- is een Zaans historisch landschapsbeeld

- is daarom opgenomen in het Beeldkwaliteitsplan van Zaanstad

- heeft een zeer gevarieerde flora en fauna

- trekt met z’n veenweidegebied vele weidevogels (grutto, kievit, tureluur, etc.)

- kent in de agrariërs een onmisbare partner om open en weids te blijven

- is  Europees erkend als Natura 2000-gebied

- verhoogt haar natuurlijke status door geplande verbrakking

- heeft stille recreatie: kanoën, wandelen, fietsen, schaatsen en vissen

- geeft gelegenheid tot actief meewerken in het veld o.l.v. Staatsbosbeheer

- kent in OBW een constructieve en actieve beschermer

- is het waard ondersteund te worden door uw lidmaatschap van OBW.