Voorbereiden natuurherstel polder Westzaan van start

De voorbereidingen voor het inlaten van brak (licht zout) water in het Guisveld en het Euverenweggebied in de polder Westzaan gaan van start.

 

Dat hebben bestuurders van de provincie Noord-Holland, Staatsbosbeheer, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, LTO-Noord en de gemeente Zaanstad besloten. De rest van de polder blijft zoet. Door brak water uit het Noordzeekanaal via de Nauernasche Vaart het Guisveld en het Euverenweggebied in te laten kan de oorspronkelijke zeldzame brakke natuur hier geleidelijk herstellen.

Het besluit is genomen nadat ook de staatssecretaris van natuur, mevrouw Dijksma, in een gesprek met gedeputeerde Bond van de provincie, het belang van het doorgaan van het project had onderstreept.

 

Voorbereidingen

De voorbereidingen van onder andere de aanbesteding en het aanvragen van vergunningen gaan van start. De partijen maken afspraken over het waterbeheer. De bewoners en gebruikers van de naastgelegen polder Assendelft worden goed geïnformeerd over de maatregelen die garanderen dat het water daar zoet blijft.

De partijen hebben ook besloten de natuur van drie kleine delen van het Reefgebied en het Westzijderveld in te richten. Deze gebieden zijn grotendeels eigendom van Staatsbosbeheer. Hier wordt eerst een onderzoek uitgevoerd naar bodem- en waterbodemvervuiling.

 

Herstel bijzondere natuur

Het Guisveld ligt in het noorden van de polder Westzaan en Euverenweggebied direct ten zuiden van het Guisveld. De natuur in deze gebieden is uniek. Doordat brak water de polder Westzaan vroeger sterk beïnvloedde, groeien hier bijzondere planten. Sinds de afsluiting van de Zuiderzee is het water zoeter geworden. De brakke veenweidenatuur staat nu onder druk. Bijzondere planten zoals heemst en echt lepelblad komen steeds minder voor. Vanwege deze internationaal bijzondere natuur is een groot deel van de polder onderdeel van het netwerk van belangrijke Europese natuurgebieden: Natura 2000.

De inlaat van brak water start naar verwachting in 2016. Bewoners en gebruikers van het gebied, zoals omwonenden, boeren, vissers, natuurliefhebbers en recreanten worden geïnformeerd en betrokken.

De provincie Noord-Holland voert het herstelproject uit in samenwerking met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Staatsbosbeheer en de gemeente Zaanstad en LTO.

---------------------------------------------------------------------